Category Archives: จุลินทรีย์ดับกลิ่น

จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนของคุณ

ทำไมคุณจึงควรใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นในสวนของคุณ เพียงเพราะมันดีต่อพืชของคุณและดีต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำเกือบร้อยละ 70 มาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ปุ๋ยเคมี ตามข้อมูลของสารเคมีเหล่านี้จะซึมลงสู่น้ำและทำให้เกิดการพังทลายของดิน แม้ว่าการทำฟาร์มขนาดใหญ่จะเป็นแหล่งสำคัญของปุ๋ยเคมีในน้ำ แต่ชาวสวนในบ้านก็มีความผิดต่อมลพิษดังกล่าวเช่นกัน ผู้ปลูกหลายรายพยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตนโดยใช้วิธีการปลูกแบบออร์แกนิก

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคือปุ๋ยที่ใช้สารปรับปรุงดินอินทรีย์

เพื่อเพิ่มปริมาณสารอาหารและปรับปรุงลักษณะดินของสวน การเพิ่มวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ในสวนออร์แกนิกทำให้ได้ปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ปุ๋ยเหล่านี้ยังช่วยปรับปรุงธรรมชาติของดินในสวนของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีชนิดใดก็ตาม หากสวนของคุณมีดินเหนียว จุลินทรีย์ดับกลิ่นจะคงความเอียงไว้ ซึ่งป้องกันไม่ให้ดินเกาะกันเป็นก้อน ปุ๋ยอินทรีย์ยังเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน นี่เป็นประโยชน์หากคุณมีดินทรายในสวนของคุณ จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ทำจากวัสดุอินทรีย์มีคุณสมบัติที่ทำให้พืชสวนของคุณมีธาตุอาหารรอง

พืชต้องการสารอาหารที่สำคัญ 3 ชนิดเพื่อการเจริญเติบโต: ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ทั้งสามอย่างนี้มีอยู่ในจุลินทรีย์ดับกลิ่น ตัวอย่างเช่น วัสดุอินทรีย์หนึ่งชนิด เช่น มูลสัตว์ ไม่มีสารอาหารทั้งสามชนิดนี้ ดังนั้น ซัพพลายเออร์ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จึงผสมและผสมวัสดุต่างๆ กันเพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่วนผสมที่เหมาะสม อาหารเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นพืชสดที่ชาวสวนนิยมปลูกกุหลาบ เป็นแหล่งที่ดีของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

จุลินทรีย์ดับกลิ่นช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของพืชของคุณ 

เลือดป่นเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่ดีอีกชนิดหนึ่ง เป็นแหล่งไนโตรเจนอินทรีย์ที่หาได้ง่าย กระดูกป่นเป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสชั้นดี วัสดุทั้งสองนี้สามารถผสมเข้าด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น สาหร่ายทะเลมีโพแทสเซียมสูง แต่ไม่มีฟอสฟอรัส จุลินทรีย์ดับกลิ่นนี้จะต้องใช้ร่วมกับกระดูกป่นเพื่อชดเชยการขาดฟอสฟอรัส เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวสวนต้องตรวจสอบองค์ประกอบที่ถูกต้องของปุ๋ยอินทรีย์ที่พวกเขาซื้อ

เนื่องจากจุลินทรีย์ดับกลิ่นอาจมีธาตุอาหารรองจำนวนมากและขาดธาตุอาหารอื่นๆ การตัดสินใจเลือกสิ่งใดๆ ในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องยาก มีผู้ให้บริการหลายพันรายในตลาดที่อ้างว่าผลิตภัณฑ์ของตนทำจากวัสดุธรรมชาติและดีต่อสิ่งแวดล้อม ความจริงก็คือผู้ขายเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายเฉพาะสารคุณภาพต่ำ จุลินทรีย์ดับกลิ่นก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้วิธีเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ไม่ควรใช้วัสดุอินทรีย์สำหรับหญ้าหรือสนามหญ้าของคุณเนื่องจากส่วนผสมบางอย่างที่ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นอันตรายต่อพืช ต่อไปนี้เป็นคำถามที่จะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการที่เหมาะสม https://www.microblaze-thailand.com/